O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.4.2022.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Karsko, ul. Pionierów

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako RV, RVI

Nr działki

742/3

Powierzchnia

0,1189  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041590/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym; decyzja nr 34/2021 o ustaleniu warunków zabudowy – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dopuszczenia wydzielenia działek i drogi z dz. nr 742/2 obręb Karsko

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały

Uzbrojenie działki

droga gruntowa

Cena nieruchomości

53.900,00 zł.

Działka nr 742/3 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 4 stycznia 2023 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od 23 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r. 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2022 10:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 11:47 Piotr Uberman