O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.10.2022.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  oraz art. 39 ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I V   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb, RV

Nr działki

463/4

Powierzchnia

0,2308 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040882/5

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w suikzp gminy – tereny rolnicze, decyzja nr 33/2021 o ustaleniu warunków zabudowy – budowa czterech budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dopuszczenia wydzielenia czterech działek z działki nr 463 obręb Giżyn

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

40.000 zł / 49.200 zł z VAT

Wadium

5.000 zł      

Działka nr 463/4 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 17.02.2023 r., II – 12.05.2023 r., III – 28.07.2023 r. Przetarg odbędzie się dnia  6.10.2023 r. o godz. 1330  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 2.10.2023 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 30.08.2023 r.                               

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Giżynie                         
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  1.09.2023  r. do dnia 6.10.2023 r.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 wrzesień 2023 11:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 12:07 Piotr Uberman