O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.4.2023.AW

 Na podstawie art. 39  ust.  1   ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunty sklasyfikowane jako N, W-ŁIV, ŁIV, w niewielkiej odległości od drogi stanowiącej główny ciąg komunikacyjny,

w sąsiedztwie zabudowa rekreacyjna, łąki, las a w odległości ok. 100 m znajduje się Jezioro Karskie Wielkie

Nr działki

30/64

Powierzchnia

1,5363 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00030031/2

Przeznaczenie nieruchomości

Usługi turystyczne – zabudowa rekreacji indywidualnej, 2UTr; zieleń naturalna, ZN; droga wewnętrzna, 02 KDW i 04 KDW – Uchwała z dnia 30.04.2015 r. Nr VI/31/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice  (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327)

Sposób zagospodarowania

Teren działki niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz nielicznym zadrzewieniem i zakrzewieniem, przez centralną część działki przebiega rów melioracyjny

Uzbrojenie działki

Droga gruntowa, w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej

Cena wywoławcza

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  (23%), o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.)

300.000,00 zł        

Wadium

20.000,00 zł       

Działka nr 30/64 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Przetarg odbędzie się dnia 21.06.2024 r. o godz. 1300  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 17.06.2024  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 24835500090046889720000002, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Terminy poprzednich przetargów: I - 12.04.2024

Nowogródek Pomorski, dnia 13.05.2024 r.                              

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach                         
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  15.05.2024  r. do dnia 21.06.2024 r.

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 maj 2024 11:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:52 Piotr Uberman