O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.2.2024.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski ul. Ogrodowa

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako RIVb i ŁIV

Nr działki

153

Powierzchnia

0,11  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień wsi o charakterze wielofunkcyjnym; strefa ochrony układu przestrzennych lub ich fragmentów – historyczny układ przestrzenny wsi, w tym: pierwotny układ miejskiej sieci drożnej, kościół z terenem działki przykościelnej, cmentarz; działka znajduje się na obszarze rewitalizacji; wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 25/08 dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw.

Sposób zagospodarowania

Działka niezabudowana, teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i miejscowym zadrzewieniem.

Uzbrojenie działki

droga publiczna o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Ogrodowa) w sąsiedztwie dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej

Cena nieruchomości

44.000,00 zł netto /54.120,00 zł  z VAT

      Działka nr 153 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 16 lipca 2024 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 3 czerwca 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.                                                        

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 maj 2024 11:08 Piotr Uberman