nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2020 powołania komisji Konkursowej do Opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2020  
2/2020 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 27.01.2020  
3/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 10.02.2020  
4/2020 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok 10.02.2020  
5/2020 przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 12.02.2020  
6/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 24.02.2020  
7/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 27.02.2020  
8/2020 odwołania Pełniącej Obowiązki Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 28.02.2020  
9/2020 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 28.02.2020  
10/2020 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r. 28.02.2020  
11/2020 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2020 (pierwsza połowa) dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 02.03.2020  
12/2020 czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych,Gminy Nowogródek Pomorski 11.03.2020  
13/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 16.03.2020  
14/2020 realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Nowogródek Pomorski w 2020 roku 17.03.2020  
15/2020 opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 18.03.2020  
16/2020 szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 03.04.2020  
17/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 14.04.2020  
18/2020 powołania Zespołu ds. przeglądu urządzeń służących rekreacji na terenie gminy Nowogródek Pomorski 28.04.2020  
19/2020 czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
04.05.2020  
20/2020 zmiany składu osobowego Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 06.05.2020  
21/2020

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł referendalnych w związku z odwołaniem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski przed upływem kadencji

06.05.2020  
23/2020

powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przyjęcia mienia ruchomego

12.05.2020  
24/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

12.05.2020  
25/2020

zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski

18.05.2020  
26/2020

czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

22.05.2020

 

27/2020

przyjęcia"Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2022"

01.06.2020  
29/2020

zniesienia zakazu użytkowania placów zabaw i siłowni plenerowych oraz udostępniania świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

03.06.2020  
30/2020

określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski

03.06.2020  
31/2020

przywrócenia dostępności jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa

09.06.2020  
32/2020

ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w 2020 r.

10.06.2020  
33/2020

powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

10.06.2020  
34/2020

sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach

10.06.2020  
35/2020

określenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne

18.06.2020  
36/2020

wprowadzenia procedur monitorowania wejść do budynku Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

30.06.2020  
40/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

30.06.2020  
41/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020 - 2030

09.07.2020  
42/2020

ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowiska urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

10.07.2020  
43/2020

organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń

20.07.2020  
44/2020

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plażach w Gminie Nowogródek Pomorski" realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Programu - PO RYBY na lata 2014 - 2020.

20.07.2020  
45/2020

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, do prowadzenia rządowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

27.07.2020  
48/2020

skrócenia czasu pracy na okres upałów

11.08.2020  
49/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika

12.08.2020  
50/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju napędowego do zbiornika wraz z dzierżawą zbiornika dwupłaszczowego

02.09.2020  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2020 pdf 1.13 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2020 pdf 230.01 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2020 pdf 268.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2020 pdf 8.80 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2020 pdf 2.41 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2020 pdf 712.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2020 pdf 723.84 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2020 pdf 249.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2020 pdf 262.20 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2020 pdf 1.70 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2020 pdf 323.75 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2020 pdf 399.47 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2020 pdf 711.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2020 pdf 535.91 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2020 pdf 710.44 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2020 pdf 3.03 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2020 pdf 359.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2020 pdf 260.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2020 pdf 390.41 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2020 pdf 227.10 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2020 pdf 1.90 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2020 pdf 336.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2020 pdf 328.45 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2020 pdf 3.25 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2020 pdf 405.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2020 pdf 1.55 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2020 pdf 625.46 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2020 pdf 296.53 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2020 pdf 317.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2020 pdf 228.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2020 pdf 273.61 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2020 pdf 361.61 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2020 pdf 2.24 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2020 pdf 3.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2020 pdf 272.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2020 pdf 1.82 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2020 pdf 1.26 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2020 pdf 223.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 48/2020 pdf 276.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2020 pdf 412.87 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2020 pdf 410.97 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 15:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 luty 2020 15:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 luty 2020 11:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 13 luty 2020 11:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 luty 2020 15:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 08:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 marzec 2020 12:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10 marzec 2020 13:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11 marzec 2020 12:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 15:40 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 kwiecień 2020 12:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 kwiecień 2020 12:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 kwiecień 2020 12:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 maj 2020 11:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 maj 2020 09:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 maj 2020 07:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 07:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 12 maj 2020 12:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 maj 2020 10:33 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 maj 2020 09:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 08:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 czerwiec 2020 10:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 08:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 czerwiec 2020 12:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 czerwiec 2020 12:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 10:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 czerwiec 2020 10:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 lipiec 2020 05:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 lipiec 2020 12:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 10:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2020 13:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 13:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 lipiec 2020 06:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 sierpień 2020 05:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 sierpień 2020 11:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 wrzesień 2020 10:26 Piotr Uberman