nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2021 utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski
04.01.2021  
2/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 11.01.2021  
4/2021 zmiany składu osobowego Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 12.01.2021  
5/2021 upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 21.01.2021  
6/2021 powołania komisji Konkursowej do Opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2021  
7/2021 powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 24.02.2020  
8/2021 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 28.02.2020  
9/2021 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok 29.01.2021  
10/2021 realizacji wydatków, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto 29.02.2020  
11/2021 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 29.01.2021  
12/2021 sprzedaży działki nr 449/5 obręb Trzcinna 15.02.2021  
13/2021 sprzedaży działki nr 458/22 obręb Nowogródek Pomorski 15.02.2021  
14/2021 sprzedaży działki nr 661/4 w Karsku 15.02.2021  
15/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 18.02.2021  
16/2021 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2021 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 25.02.2021  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2021 pdf 936.07 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2021 pdf 683.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2021 pdf 228.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2021 pdf 244.01 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2021 pdf 1.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2021 pdf 282.71 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2021 pdf 249.66 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2021 pdf 8.75 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2021 pdf 2.91 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2021 pdf 2.06 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2021 pdf 273.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2021 pdf 284.14 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2021 pdf 264.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2021 pdf 722.57 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2021 pdf 317.35 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 luty 2021 09:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 luty 2021 10:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 08:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 08:43 Piotr Uberman