SKŁADY  OSOBOWE  STAŁYCH  KOMISJI  RADY  GMINY

 I.KOMISJA REWIZYJNA

 1. Aniela Piotrowicz – Płocieniczak        – Przewodniczący Komisji
 2. Angelika Rutkowska
 3. Grzegorz Eugeniusz Pokonieczny

 II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Janusz Adam Mickiewicz                   – Przewodniczący Komisji
 2. Damian Iwanowski
 3. Zdzisław Krzysztof Piszczecki
 4. Izabela Budzikowska
 5. Karolina Anna Stasiak

 

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

 1. Małgorzata Glapka                              – Przewodniczący Komisji
 2. Aniela Piotrowicz - Płocieniczak
 3. Radosław Krzysztof Molka
 4. Marek Mariusz Pękacz
 5. Damian Iwanowski

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Marek Mariusz Pękacz                                   – Przewodniczący Komisji
 2. Roman Piotr Oleś
 3. Grzegorz Eugeniusz Pokonieczny
 4. Wodzisław Piotr Grzeca
 5. Izabela Budzikowska

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Zdzisław Krzysztof Piszczecki                         – Przewodniczący Komisji
 2. Angelika Rutkowska
 3. Małgorzata Szczygieł
 4. Elżbieta Wiśniak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.