SKŁADY  OSOBOWE  STAŁYCH  KOMISJI  RADY  GMINY

 I.KOMISJA REWIZYJNA

 1. Małgorzata Szczygieł                       – Przewodnicząca Komisji
 2. Karolina Anna Stasiak                      – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Aniela Piotrowicz – Płocieniczak       

 II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Janusz Adam Mickiewicz                   – Przewodniczący Komisji
 2. Angelika Rutkowska                          – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Damian Iwanowski
 4. Zdzisław Krzysztof Piszczecki
 5. Izabela Budzikowska
 6. Karolina Anna Stasiak

 

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

 1. Małgorzata Glapka                           – Przewodnicząca Komisji
 2. Aniela Piotrowicz - Płocieniczak         – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Michał Prokop
 4. Radosław Krzysztof Molka
 5. Damian Iwanowski

 

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Roman Piotr Oleś                              – Przewodniczący Komisji                 
 2. Grzegorz Eugeniusz Pokonieczny
 3. Wodzisław Piotr Grzeca
 4. Izabela Budzikowska

 

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Elżbieta Wiśniak                               – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Szczygieł                        – Zastępca Przewodniczącego Komisji                 
 3. Radosław Krzysztof Molka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 11:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 11:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 24 listopad 2021 14:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 15:01 Piotr Uberman