I. KOMISJA REWIZYJNA

 1. Halina Roszczyk-Lazarek        – Przewodniczący Komisji
 2. Iwona Bagińska
 3. Grzegorz Pokonieczny

II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Janusz Mickiewicz                    – Przewodniczący Komisji
 2. Iwona Bagińska
 3. Marcin Drobniak
 4. Marian Jaśkowiec
 5. Jolanta Kożuchowska
 6. Arkadiusz Mierzwa
 7. Marek Sołtys
 8. Sławomir Wołków

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

 1. Jolanta Kożuchowska            – Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Drobniak
 3. Małgorzata Glapka
 4. Marian Jaśkowiec
 5. Arkadiusz Mierzwa
 6. Wioletta Sidor
 7. Jan Urbanowski
 8. Danuta Wiśniewska

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Marek Sołtys                       – Przewodniczący Komisji
 2. Robert Rzeźnicki
 3. Wioletta Sidor
 4. Jan Urbanowski
 5. Danuta Wiśniewska
 6. Sławomir Wołków

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.