SKŁADY  OSOBOWE  STAŁYCH  KOMISJI  RADY  GMINY

I. KOMISJA REWIZYJNA

 1. Bogumiła KARDYNIA – Przewodnicząca Komisji
 2. Ewa KORNELUK
 3. Justyna BARTCZAK
 4. Angelika RUTKOWSKA

II. KOMISJA  FINANSÓW  I  BUDŻETU

 1. Justyna BARTCZAK
 2. Mirosław BROŻEK
 3. Małgorzata GLAPKA
 4. Katarzyna GLIBOWSKA
 5. Marek HRYCIUK
 6. Mariusz KONOWALUK
 7. Justyna MILKOWSKA
 8. Ireneusz PIZON
 9. Michał PRZYBYŁ
 10. Angelika RUTKOWSKA

III.   KOMISJA  KULTURY,  OŚWIATY,   ZDROWIA  I  SPRAW  SOCJALNYCH

 1. Małgorzata GLAPKA
 2. Bogumiła KARDYNIA
 3. Mariusz KONOWALUK
 4. Ewa KORNELUK
 5. Michał PRZYBYŁ

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Mariusz BIERNAT
 2. Mirosław BROŻEK
 3. Marek HRYCIUK
 4. Adam MUSZYŃSKI
 5. Leszek PARTYKA

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Mariusz BIERNAT – Przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna GLIBOWSKA
 3. Justyna MILKOWSKA
 4. Adam MUSZYŃSKI
 5. Leszek PARTYKA
 6. Ireneusz PIZON

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 maj 2024 14:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2024 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2024 15:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2024 15:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2024 15:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 22 maj 2024 10:50 Piotr Uberman