Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Radny Radosław Molka - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.82 MB Piotr Uberman
Przewodnicząca Rady Angelika Rutkowska - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.05 MB Piotr Uberman
Radna Aniela Piotrowicz-Płocieniczak - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.72 MB Piotr Uberman
Radna Bogumiła Kardynia - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.57 MB Piotr Uberman
Radna Elżbieta Wiśniak - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.01 MB Piotr Uberman
Radna Izabela Budzikowska - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1,019.28 KB Piotr Uberman
Radna Karolina Stasiak - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.44 MB Piotr Uberman
Radna Małgorzata Glapka - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.27 MB Piotr Uberman
Radna Małgorzata Szczygieł - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.14 MB Piotr Uberman
Radny Damian Iwanowski - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.51 MB Piotr Uberman
Radny Grzegorz Pokonieczny - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.61 MB Piotr Uberman
Radny Janusz Mickiewicz - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.12 MB Piotr Uberman
Radny Roman Oleś - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.71 MB Piotr Uberman
Radny Wodzisław Grzeca - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.07 MB Piotr Uberman
Radny Zdzisław Piszczecki - oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2024 pdf 1.65 MB Piotr Uberman
Adam Muszyński - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.46 MB Piotr Uberman
Angelika Rutkowska - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 994.77 KB Piotr Uberman
Bogumiła Kardynia - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.62 MB Piotr Uberman
Ewa Korneluk - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.58 MB Piotr Uberman
Ireneusz Pizon - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.58 MB Piotr Uberman
Justyna Bartczak - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.65 MB Piotr Uberman
Justyna Milkowska - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 955.36 KB Piotr Uberman
Katarzyna Glibowska - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.59 MB Piotr Uberman
Leszek Partyka - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.59 MB Piotr Uberman
Małgorzata Glapka - Radna Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.56 MB Piotr Uberman
Marek Hryciuk - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1,010.90 KB Piotr Uberman
Mariusz Biernat - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.21 MB Piotr Uberman
Michał Przybył - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 803.46 KB Piotr Uberman
Mirosław Brożek - Radny Gminy - oświadczenia na początek kadencji za 2024 r. pdf 1.48 MB Piotr Uberman
Angelika Rutkowska - Przewodnicząca Rady Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r pdf 1.06 MB Piotr Uberman
Aniela Piotrowicz-Płocieniczak - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.82 MB Piotr Uberman
Bogumiła Kardynia - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.52 MB Piotr Uberman
Elżbieta Wiśniak - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.03 MB Piotr Uberman
Grzegorz Pokonieczny - Radny Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.60 MB Piotr Uberman
Izabela Budzikowska - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 999.82 KB Piotr Uberman
Janusz Mickiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 978.48 KB Piotr Uberman
Karolina Stasiak - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.43 MB Piotr Uberman
Małgorzata Glapka - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.43 MB Piotr Uberman
Małgorzata Szczygieł - Radna Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.12 MB Piotr Uberman
Radosław Molka - Radny Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.01 MB Piotr Uberman
Roman Oleś - Radny Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.65 MB Piotr Uberman
Zdzisław Piszczecki - Radny Gminy - oświadczenie majątkowe za 2023 r. pdf 1.67 MB Piotr Uberman
Mariusz Konowaluk - Przewodniczący Rady Gminy - oświadczenie na początek kadencji 2024 pdf 1.25 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 czerwiec 2024 10:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 czerwiec 2024 10:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 czerwiec 2024 12:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 czerwiec 2024 12:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 lipiec 2024 12:20 Piotr Uberman