Wykaz Radnych 2007 - 2010

L.P. Imię Nazwisko Funkcja
1 Piątek Dariusz Przewodniczący
2 Dudzicz Małgorzata Wiceprzewodnicząca
3 Nowak Czesław Radny
4 Jadach Stanisław Radny
5 Mierzwa Henryk Radny
6 Rzeźnicki Robert Radny
7 Biedulski Jarosław Radny
8 Glapka Małgorzata Radna
9 Mickiewicz Janusz Radny
10 Budzińska Iwona Radna
11 Wojciechowski Piotr Radny
12 Kwaśniewicz Maciej Radny
13 Grzelak Rafał Radny
14 Sołtys Marek Radny
15 Nidecki Bronisław Radny

 

 Wykaz Radnych 2006 - 2007

 L.P. Imię Nazwisko Funkcja
1 Piątek Dariusz Przewodniczący
2 Wiśniowski Adam Wiceprzewodnicząca
3 Nowak Czesław Radny
4 Jadach Stanisław Radny
5 Mierzwa Henryk Radny
6 Rzeźnicki Robert Radny
7 Łoposzyńska Mariola Radna
8 Glapka Małgorzata Radna
9 Mickiewicz Janusz Radny
10 Biernat Piotr Radny
11 Wojciechowski Piotr Radny
12 Kwaśniewicz Maciej Radny
13 Grzelak Rafał Radny
14 Sołtys Marek Radny
15 Nidecki Bronisław Radny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.