L.P. Imię Nazwisko Funkcja
1 Węgrzynowski  Roland  Przewodniczący
2 Jakubiszyn Zygmunt Wiceprzewodniczący
3 Dudzicz  Małgorzata  Radna
4 Budzikowski Grzegorz Radny
5 Falkowski Zbigniew  Radny
6 Glapka Małgorzata   Radna
7 Nidecki Bronisław   Radny
8 Obłąk Jan   Radny
9 Oleś Roman   Radny
10 Piątek Dariusz   Radny
11 Piszczecki Bogdan Radny
12 Popławski Jan Radny
13 Rzeźnicki Robert  Radny
14 Soroczyńska Aleksandr Radny
15 Steć Jan    Radny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.