Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/158/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadn doc 461.00 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/157/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierzawy dot. działki doc 277.00 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/156/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruch doc 284.00 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/155/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruch doc 521.00 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/154/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości doc 489.50 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/153/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przezanczenia do zbycia nieruchomości położonej w Kar doc 280.50 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/152/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zaopiniowania korekty zasięgu terytorialnego lasów oc 7z 2.73 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr XXVI/151/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie Statutu sołectwa Parzeńsko doc 2.48 MB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/149/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nwogródek Pomorski na 2005 r. doc 723.50 KB Piotr Uberman
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/150/05 z dnia 28 października 2005 w sprawie Statutu sołectwa Golin doc 2.46 MB Piotr Uberman