Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała NR XXXII/196/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek 7z 302.99 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/195/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnęcia pożyczki długotermin JPG 73.63 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/194/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscoweg 7z 774.71 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/193/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscoweg 7z 771.79 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/192/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 uchylająca uchwałę Nr XXVII/182/02 z dnia 9 paź 7z 99.10 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/191/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zag 7z 101.48 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/190/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 uchylająca uchwałę Nr IV/20/2002 z dnia 30 grud 7z 99.48 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/189/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscow 7z 559.05 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/188/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 uchylająca uchwałę Nr XXVII/181/02 z dnia 9 paź 7z 102.24 KB Piotr Uberman
Uchwała NR XXXII/187/06 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wo doc 167.00 KB Piotr Uberman