• Uchwała nr XXI/119/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • Uchwała nr XXI/120/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
  • Uchwała nr XXI/121/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady.
  • Uchwała nr XXI/122/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 październik 2020 07:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 10:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 październik 2020 10:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 październik 2020 10:47 Piotr Uberman