• Uchwała nr XXIII/137/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021
• Uchwała nr XXIII/138/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2031
• Uchwała nr XXIII/139/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
• Uchwała nr XXIII/140/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Nowogródek Pomorski
• Uchwała nr XXIII/141/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski
• Uchwała nr XXIII/142/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
• Uchwała nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty.
• Uchwała nr XXIII/144/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 77/9 w Świątkach