• Uchwała Nr XLVII/334/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  • Uchwała Nr XLVII/335/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  • Uchwała Nr XLVII/336/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Gminy Barlinek
  • Uchwała Nr XLVII/337/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2023/2024
  • Uchwała Nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XLVII/339/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego
  • Uchwała Nr XLVII/340/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
  • Uchwała Nr XLVII/341/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowogródek Pomorski

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XLVI/334/2023 pdf 1.94 MB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/335/2023 pdf 4.36 MB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/336/2023 pdf 470.32 KB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/337/2023 pdf 198.42 KB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/338/2023 pdf 836.00 KB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/339/2023 pdf 505.47 KB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/340/2023 pdf 453.69 KB Piotr Uberman
Uchwała XLVI/341/2023 pdf 1.16 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 sierpień 2023 14:21 Piotr Uberman