1. Uchwała Nr LIII/378/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2024
 2. Uchwała Nr LIII/379/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024 – 2032
 3. Uchwała Nr LIII/380/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2024-2026
 4. Uchwała Nr LIII/381/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
 5. Uchwała Nr LIII/382/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki 30/8 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego
 6. Uchwała Nr LIII/383/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr działki 216/3 położonej w Kinicach
 7. Uchwała Nr LIII/384/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Nowogródek Pomorski na 2024 rok
 8. Uchwała Nr LIII/385/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2024
 9. Uchwała Nr LIII/386/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 787/4 obręb Karsko
 10. Uchwała Nr LIII/387/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
 11. Uchwała Nr LIII/388/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowogródek Pomorski oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego
 12. Uchwała Nr LIII/389/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z realizacji uchwały za 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała LIII/378/2024 pdf 3.98 MB Piotr Uberman
Uchwała LIII/379/2024 pdf 4.45 MB Piotr Uberman
Uchwała LIII/380/2024 pdf 7.23 MB Piotr Uberman
Uchwała LIII/381/2024 pdf 2.13 MB Piotr Uberman
Uchwała LIII/382/2024 pdf 197.46 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/383/2024 pdf 198.98 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/384/2024 pdf 676.13 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/385/2024 pdf 758.85 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/386/2024 pdf 830.52 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/387/2024 pdf 560.32 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/388/2024 pdf 569.11 KB Piotr Uberman
Uchwała LIII/389/2024 pdf 693.08 KB Piotr Uberman