• Uchwała LIV/390/2024 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w m. Kinice – etap II”
  • Uchwała LIV/391/2024 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • Uchwała LIV/392/2024 w sprawie zamiany nieruchomości w Giżynie
  • Uchwała LIV/393/2024 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1075/3 położonej w Parzeńsku
  • Uchwała LIV/394/2024 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 831/3 położonej w Parzeńsku
  • Uchwała LIV/395/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała LIV/390/2024 pdf 350.07 KB Piotr Uberman
Uchwała LIV/391/2024 pdf 675.57 KB Piotr Uberman
Uchwała LIV/392/2024 pdf 191.15 KB Piotr Uberman
Uchwała LIV/393/2024 pdf 205.06 KB Piotr Uberman
Uchwała LIV/394/2024 pdf 206.04 KB Piotr Uberman
Uchwała LIV/395/2024 pdf 802.40 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 11:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 kwiecień 2024 11:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 10:34 Piotr Uberman