O G Ł O S Z E N I E

RiGMK 7015-1/08

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do najmu:

Lp.

1

2

Nr działki

186/2 obręb Nowogródek

761/2

obręb Karsko

Powierzchnia użytkowa

24,05 m2

23,90 m2

Położenie

ul. Szkolna 3 Nowogródek Pomorski

ul. Pionierów

Karsko

Nr księgi wieczysta

32333

brak

Przeznaczenie lokali i cel najmu

Pomieszczenie użytkowe

 

Gabinety: stomatologiczny nr4 lekarski nr3 świadczenie usług medycznych

Przeznaczenie w planie miejscowym

Brak planu

Brak planu

Okres umowy

Do 3 lat

Do 3 lat

Uzbrojenie

Sieci: energetyczna, wodociągowa, c. o zbiornik bezodpływowy

Sieci:: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, c.o

Minimalna wysokość stawki czynszu za 1 m2- miesięcznie

4 zł w tym VAT + dodatkowe opłaty za c.o, ścieki, sprzątanie, energie oraz wywóz odpadów

4 zł w tym VAT + dodatkowe opłaty za c.o, ścieki, sprzątanie, energie oraz wywóz odpadów

Termin wnoszenia opłat

Do 10. każdego miesiąca

Do 10. każdego miesiąca

 

 

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic dodatkowo obciąża najemcę.

Oferty najmu z podaną wartością czynszu większą lub równą wysokości czynszu określonego w ogłoszeniu w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 5 maja 2008 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2008 r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomię odrębnym pismem.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy w Nowogródek Pomorski oraz na wszystkich wiejskich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Nowogródek Pomorski od dnia 2 kwietnia 2008 r. do dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 15:02 Piotr Uberman