Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowie, przebudowie i budowie dawnego obiektu sakralnego - poewangelickiego  kościoła  z przeznaczeniem  na  centrum edukacyjno - historyczne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 306/2, 296/3, 301/1 (część), 501 (część), 305 (część), obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 399.27 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 kwiecień 2024 11:49 Piotr Uberman