Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane remont dachu Kościoła poewangelickiego w Giżynie 2024-07-08 11:42:26
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku” 2024-05-21 15:12:43
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Karsko 2024-04-30 11:59:09
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko, gm. Nowogródek Pomorski 2024-03-14 12:49:50
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych w m. Golin i Giżyn, gm. Nowogródek Pomorski 2024-01-24 14:35:33
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa dróg gminnych w m. Golin i Giżyn, gm. Nowogródek Pomorski 2023-12-27 14:17:41
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego 2023-11-27 13:23:59
Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu kościoła parafialnego w Trzcinnej 2023-11-15 15:30:31
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2023-10-31 11:51:06
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 790027Z w miejscowości Kinice 2023-07-06 14:50:37