Obw. o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. stacji elektroenergetycznej – rozdzielni sieciowej (RS) – wraz z przebudową linii napowietrznej WN w części realizowanej stacji oraz towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 609, obręb Karsko, gm. Nowogródek Pom.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 207.09 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2023 12:13 Piotr Uberman