Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 13/2024 z dnia 13.06.2024 r. 2024-06-13 13:03:40
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych – MPZP Karsko pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I 2024-06-06 11:11:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowa, przebudowa i budowa dawnego obiektu sakralnego 2024-06-05 15:38:36
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – MPZP Kinice 2024-05-29 09:15:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie powyżej 10-ciu stanowisk postojowych ogólnodostępnych dla samochodów osobowych 2024-05-16 15:17:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 588/2, 589/1, 553/4, obręb Kasko 2024-05-16 13:03:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowie, przebudowie i budowie dawnego obiektu sakralnego 2024-05-13 11:50:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą 2024-05-13 11:48:50
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski 2024-04-29 11:53:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – obręb Karsko, dz. nr 520/62, 520/45, 520/46. 2024-04-19 12:08:58