Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowa, przebudowa i budowa dawnego obiektu sakralnego – poewangelickiego kościoła z przeznaczeniem na centrum edukacyjno-historyczne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem części terenu działek o nr ewid. 501, 305 i 301/1 oraz na terenie działek o nr ewid. 306/2 i 296/3 obręb ewidencyjny Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 363.44 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 czerwiec 2024 15:39 Piotr Uberman