Znak:RiGMK-7331-22/2007 Data 12.06.2007r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717), że w dniu 22.11.2006 r. zostało wszczęte na wniosek: Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji „Daro” z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warskiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp., działającego w imieniu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wyburzeniu części istniejącego budynku ośrodka zdrowia i przedszkola oraz budowie na bazie istniejących fundamentów i podpiwniczenia ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, mała architektura), likwidacji istniejącego rurociągu na działce o numerze ewidencji gruntów 761/2 w miejscowości Karsko obręb Karsko gmina Nowogródek Pomorski.

 

 

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty, oświadczenia lub inne dowody dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Zamieszczono dnia 12.06.2007r. Wójt Gminy

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:19 Piotr Uberman