Nowogródek Pomorski, dnia 11.06.2007 r.

Nasz znak: RiGMK 76240-1/07

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11 czerwca 2007 r. została wydana decyzja Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową w miejscowości Golin na działce o numerze ewidencji gruntów 502/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski.

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 7.

 

 

 

Wójt Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:21 Piotr Uberman