Znak sprawy R i GMK - 7331- 10 /07 Data 23.05.2007r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717), że wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV do zasilania kompleksu działek powstałych w wyniku podziału działki 232 i 234 przebiegającej przez działki o numerach 257/4, 256 oraz 244 obręb Kinice , w miejscowości Kinice w gminie Nowogródek Pomorski, województwo zachodniopomorskie.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Decyzja wraz z aktami dostępna będzie do publicznego wglądu w ciągu 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. pokój nr 8, w godzinach od 800 do godz. 1500 (poniedziałek - piątek).

 

 

 

 

 

Zamieszczono dnia 23.05.2007 r.

Wójt Gminy

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:22 Piotr Uberman