Nowogródek Pom., dnia 05.04.2007 r.

 

 

Nasz znak: RiGMK 76240-1/07

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 32 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r.(Dz. U. 00. 98. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został opracowany Raport Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia:

 

polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową w miejscowości Golin na działce o numerze ewidencji gruntów 502/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski.

 

 

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w raportem oraz wnieść do niego uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 7 w godzinach od 8-ej do 15-tej (od poniedziałku do piątku), tel. (0 95) 747 17 60.

 

 

 

Zamieszczono dnia 05.04.2007 r.

Wójt Gminy

 

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:29 Piotr Uberman