Nowogródek Pomorski 05.04.2007r.

RiGMK 76240-1/2007

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami), w związku z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

 

Informuje, iż w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informacje o wniosku: MOEBIUS -BAU Polska sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 71-011 Szczecin dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową w miejscowości Golin na działce o numerze ewidencji gruntów 502/1 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 7 w godzinach od 8-ej do 15-tej (od poniedziałku do piątku), tel. (095) 747 17 60

 

 

Zamieszczono dnia: 05.04.2007 r.

 

Wójt Gminy

 

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:30 Piotr Uberman