Znak:RiGMK-7331-10/2007 Data 28.03.2007 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717), że w dniu 20.02.2007 r. zostało wszczęte na wniosek: ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 37 66-400 Gorzów Wlkp. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii napowietrznej 15kV do zasilania kompleksu działek powstałych w wyniku podziału działki 232 i 234 przebiegającej przez działki o numerach 257/4, 256 oraz 244 obręb Kinice, w miejscowości Kinice, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.

 

 

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty, oświadczenia lub inne dowody dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Zamieszczono dnia 28-03-2007.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:31 Piotr Uberman