Znak:RiGMK-7331-5/2007 Data 22.02.2007 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717), że w dniu 20.02.2007 r. zostało wszczęte na wniosek: ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3, 74-400 Dębno działający
w imieniu inwestora
ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego dla doświetlenia ul. Gorzowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Pionierów przebiegającej przez działki o numerach ewidencyjnych gruntów 708/2, 933, 747/1 i 940 obręb Karsko w miejscowości Karsko, w gminie Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.

 

 

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty, oświadczenia lub inne dowody dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Zamieszczono dnia 22.02.2007 r.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 14:32 Piotr Uberman