Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA EKSPLOATACJI ZŁOŻA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI CHOCIEŃ 2009-09-30 11:55:31
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Giżyn 2009-09-25 12:28:11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-09-10 17:02:38
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-07-14 17:14:47
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-06-08 16:33:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-05-22 12:12:52
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIEWZIĘCIA 2009-05-14 16:24:08
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko 2009-05-07 14:53:18
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-04-20 14:55:50
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-04-20 14:55:50