Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WSCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN."NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI GARAZOWEJ REMIZY OSP WRAZ Z JEGO TERMOMODERNIZACJĄ W NOWOGRODKU POMORSKIM" 2011-03-15 12:45:13
Obwieszczenie Wójta Gminy o miejscach i terminach zebrań, na których będę wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2011-03-02 13:28:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. polegajacego na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-25 14:38:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. polegajacego na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-25 14:38:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-30 14:56:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami w miejscowości Kinice" 2010-11-18 14:00:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarno-tłocznej z przyłączami w m. Kinice" 2010-11-08 11:59:56
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Rataje" 2010-10-04 12:49:14
Zawiadomienie/obwieszczenie o zwiększeniu zakresu inwestycji w postępowaniu administracyjnym polegającym na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2010-10-01 13:52:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTÓW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" NA DZIAŁCE O NR EIWG, GRUNTU 216/4 2010-08-06 14:33:15