Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KOLONIA NOWOGRODEK POMORSKI" 2012-03-12 10:42:24
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W CELU WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SUMIAK" 2012-01-10 13:17:50
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W m. NOWOGRODEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRODEK POMORSKI' 2012-01-09 13:28:18
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W CELU WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN."STABILIZACJA POZIOMU WODY - JEZIORO ROKITNO" 2011-07-22 13:01:25
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. KARSKO" 2011-07-19 16:04:51
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn."BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE ul. BOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI NOWOGRÓDEK POMORSKI". 2011-06-28 13:31:49
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN. "Budowa rurociagu tłocznego ścieków sanitarnych na trasie Kinice - Karsko". 2011-06-15 11:56:53
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. kARSKO", na działkach o nr ewid. gruntu 744/11, 744/86 obreb: Karsko 2011-06-10 11:26:48
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "Budowa chodnika w ciągu drogi na działce nr ewid. gruntu 104 wraz z utwardzeniem pod zatokę parkingową dla rowerów na części działki nr ewid. gruntu 127 o 2011-05-20 14:57:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE UL. BOCZNEJ W m. NOWOGRÓDEK POMORSKI". 2011-05-06 13:04:36