Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarno-tłocznej z przyłączami w m. Kinice" 2010-11-08 11:59:56
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Rataje" 2010-10-04 12:49:14
Zawiadomienie/obwieszczenie o zwiększeniu zakresu inwestycji w postępowaniu administracyjnym polegającym na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2010-10-01 13:52:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTÓW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" NA DZIAŁCE O NR EIWG, GRUNTU 216/4 2010-08-06 14:33:15
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTÓW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" NA DZIAŁCE O NR EIWG, GRUNTU 216/4 2010-08-06 14:33:15
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI pn. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ W PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. GOLIN". 2010-07-22 13:56:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI pn. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ W PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. GOLIN". 2010-07-22 13:56:20
Ogłoszenie dotyczace wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Giżyn 2010-07-07 13:19:40
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN."BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁACZAMI W m. KINICE" 2010-06-21 12:51:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI KABLOWEJ nn-0,4 kV ZASILAJACEJ DOMEK LETNISKOWY NA DZIAŁCE O NR EIWD. GRUNTU 30/22 I PRZEWIDZIANEJ DO ZASILE 2010-06-17 13:37:30