Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA SIEĆ WODOCIĄGOWA: KARSKO - NOWOGRÓDEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRÓDEK - SUMIAK - KARLIN 2009-11-16 10:49:41
Obwieszczenie o podjęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania magazynu z częścią socjalno - biurową ?w bu 2009-10-08 13:46:06
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEBUDOWA ULICY PIONIERÓW W KARSKU 2009-10-05 16:38:21
OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA EKSPLOATACJI ZŁOŻA NATURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI CHOCIEŃ 2009-09-30 11:55:31
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Giżyn 2009-09-25 12:28:11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-09-10 17:02:38
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2009-07-14 17:14:47
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-06-08 16:33:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2009-05-22 12:12:52
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIEWZIĘCIA 2009-05-14 16:24:08