Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce wyłączonej z dz. o nr 227/17, obręb Kinice 2022-11-07 11:47:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego na działkach 195/17, 195/18, obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski 2022-10-19 13:32:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Maszty Karsko 2022-10-12 12:21:31
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej 70 MW Karsko 2022-10-07 08:37:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb 0008 Trzcinna, działka nr ewid. 584/1 – budynek biurowy – kancelaria leśnictwa 2022-10-06 12:15:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Karsko, działka nr ewid. 553/1 - maszty flagowe 2022-09-23 10:02:21
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego - kancelarii leśnictwa na działce 584/1 ob. Trzcinna 2022-09-20 13:11:52
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania środow Giżyn B 2022-08-24 12:50:48
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania środow Giżyn A 2022-08-24 12:49:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa masztów flagowych 2022-08-22 10:10:31