Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obręb Karsko, działki nr ewid. 747/1, 763/4 – budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego 2022-11-23 12:10:07
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bukaciarni o obsadzie do 2500DJP wraz z niezbędną infrastrukturą tech. i zagosp. terenu na działkach o nr ewid. 702/4 i 702/5, obr. Karsko 2022-11-15 13:19:24
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego 2022-11-14 09:10:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce wyłączonej z dz. o nr 227/17, obręb Kinice 2022-11-07 11:47:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego na działkach 195/17, 195/18, obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski 2022-10-19 13:32:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Maszty Karsko 2022-10-12 12:21:31
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej 70 MW Karsko 2022-10-07 08:37:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb 0008 Trzcinna, działka nr ewid. 584/1 – budynek biurowy – kancelaria leśnictwa 2022-10-06 12:15:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Karsko, działka nr ewid. 553/1 - maszty flagowe 2022-09-23 10:02:21
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowego - kancelarii leśnictwa na działce 584/1 ob. Trzcinna 2022-09-20 13:11:52