Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJACEGO NA: BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P-4 NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 327 W m. NOWOGRODEK POMORSKI 2010-06-02 10:56:53
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁACZAMI DLA m. GOLIN ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA m. GOLIN" 2010-05-21 13:29:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJO CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA pn."BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNO - TŁOCZNEJ z PRZYŁACZAMI DLA m. KARSKO ORAZ ORZEBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. KARSKO" 2010-05-14 11:25:22
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO PN. "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KARSKO - NOWOGRODEK POMORSKI - KOLONIA NOWOGRODEK - KARLIN - SUMIAK ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W m. KARSKO" 2010-04-30 11:36:18
OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA POMOSTU Z PRZEZNACZENIEM DLA SPORTOW WODNYCH I DO CUMOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO" na działce nr ewid. gruntu 216/4 obreb: Kinic 2010-04-27 11:29:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa zakładu produkcyjnego obróbka skór surowych norek na działce nr 763/7, obręb Karsko. 2010-04-22 13:15:51
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZADANIA PN. "KANALIZACJA SANITARNO - TŁOCZNA Z PRZYŁACZAMI DLA m. KARSKO ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ 2010-04-02 11:48:34
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 31.03.2010r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni 2010-03-31 16:32:42
OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 15:01:22
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ? tłoczna z przyłączami w miejscowości Golin oraz budowa oczyszczalni ścieków w Golinie 2010-03-16 11:46:42