Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obw. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bukaciarni o obsadzie do 2500 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 702/4 i 702/5, obręb Karsko 2023-05-16 15:26:21
Obw. o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. farmy fotowoltaicznej na części dz. o nr ewid. 17/2, ob. Kinice, woj. zach-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom. 2023-05-12 08:46:00
Obw. o zak. Post. w spr. ust. lok. inwest. celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na bud. linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z infr. teletechniczną na ter. dz. o nr ewid. 507/6, 508, 511/22, 506 i 510/1 poł. w ob. Karsko 2023-05-09 13:38:30
Obw. o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. bukaciarni o obsadzie do 2500 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą tech. i zagosp. terenu na dz. o nr ewid. 702/4 i 702/5, ob. 2023-04-20 12:42:10
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu nad jeziorem Karskie Wielkie w m. Kinice, na dz. o nr ewid. 216/4, obr. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-04-13 14:58:13
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części dz. o nr ewid. 17/2, ob. Kinice, woj. zach.-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom. 2023-04-13 13:26:10
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebud. dr. pow. nr 2108Z oraz dr. pow. nr 2109Z na dz. o nr ewid. 153/2,51,145,141,39,126,500,285,305,409/1,409/2,501,420,447/2,525,412,531 2023-04-04 14:12:40
Obwieszczenie o wydaniu dec. o warunkach zab. 15/2023 z dn. 30.03.2023 r. – bud. farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części terenu dz. o nr ewid. 533/1 i 533/3 położonych w obrębie ewid. Karsko, gmina Nowogródek Pom 2023-03-31 12:15:15
Obwieszczenie o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 5/2023 z dn. 29.03.2023 r. – bud. sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. o nr ewid. 195, 206, 479, 164/3, 169, 201, 180/1 i 207 położonych w obrębie ewid. Nowogródek Pom., gmina Nowogródek Pom. 2023-03-30 11:26:10
Obw. o wszcz. postęp. w spr. ustalenia lok. inwest. celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia wraz z infrastrukturą teletechniczną na dz. o nr ewid. gr. 507/6,508,511/22,506,510/1,509/1, obr. 0006 Karsko 2023-03-28 13:57:45